Zajęcia z WF

Przystosowane/Specjalistyczne zajęcia z WF dla Osób z Niepełnosprawnością 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w roku akademickim 2021/2022 realizuje zajęcia wychowania fizycznego dla studentów z niepełnosprawnością.

Zajęcia odbywać się będą na siłowni pod fachowym nadzorem pracownika studium – dr. Jacka Taborskiego. W zajęciach mogą wziąć udział studenci wszystkich lat, zaś studenci pierwszego i drugiego roku, mogą uzyskać w ten sposób zaliczenie z przedmiotu z „Wychowania fizycznego”. Zajęcia są dostosowane do stopnia i zakresu niepełnosprawności uczestników zajęć.

Osoby chętne do udziału w zajęciach prosimy o kontakt: jacek.taborski@uni.opole.pl

Termin zajęć: piątek 12.30-14.00 

 Edukacja prozdrowotna – zajęcia przeznaczone dla osób posiadających zwolnienie lekarskie

Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających zwolnienie lekarskie. Zajęcia mają na celu popularyzację rekreacji ruchowej w zależności od stanu zdrowia i umiejętności. Student po zakończeniu zajęć będzie umiał odpowiedzieć sobie na pytanie: jaką dyscyplinę sportu lub rodzaj rekreacji ruchowej będzie mógł uprawiać w zależności od potrzeb psychoruchowych.