Stypendium Specjalne

Studenci z niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o stypendium specjalne. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak złożyć wniosek o stypendium przejdź na stronę BDiSS

W przypadku dodatkowych pytań należy skontaktować się z osobami poniżej:

Wydział Nauk Społecznych, Wydział Przyrodniczo – Techniczny:

mgr Angelika Zając – samodzielny referent
e-mail: angelika.zajac@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 34 (w sieci UO 3534)
I piętro pok. 112

Wydział Filologiczny, Wydział Ekonomiczny:

mgr Dominika Kuzior – starszy referent
e-mail: dominika.kuzior@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 55 (w sieci UO 3555)
I piętro pok. 114

Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

inż. Małgorzata Misz – starszy specjalista
e-mail: malgorzata.misz@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 26 (w sieci UO 3526)
I piętro pok. 104

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, Wydział Teologiczny, Wydział Chemii, Wydział Sztuki:

mgr inż. Aneta Bociąga– samodzielny referent
e-mail: aneta.bociaga@uni.opole.pl
tel.: 77 442 35 61 (w sieci UO 3561)
I piętro pok. 104