O Biurze

Dlaczego warto skontaktować się z BON?

Pracownik Biura poinformuje Cię o Twoich prawach i możliwościach pomocy. Powinieneś zabrać na spotkanie aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokumentację medyczną określającą Twoje zdrowotne problemy. Gwarantujemy zachowanie pełnej tajemnicy Twoich osobowych danych i problemów zdrowotnych. W razie konieczności, będą one ujawnione tylko w takim zakresie, na jaki sam wyrazisz zgodę. Możesz podzielić się swoimi problemami, oczekiwaniami względem uniwersytetu, uwagami co do możliwości wsparcia studentów z niepełnosprawnością. Możesz sam włączyć się w pomaganie innym.

Zaproszenie do współpracy

Zapraszamy wszystkich chętnych (studentów i pracowników UO, osoby spoza uczelni, osoby sprawne i niepełnosprawne) do pomocy w organizacji i pracy w BON. Cenny jest każdy, kto chce włączyć się w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością. Cenny jest każdy pomysł służący realizacji tego celu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką niepełnosprawności, działalnością na rzecz innych.

Kto może korzystać z pomocy BON?

Biuro pragnie objąć swoim wsparciem wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Także osoby przewlekle chore lub niepełnosprawne czasowo (np. z powodu wypadków), które nie mają formalnego orzeczenia o niepełnosprawności, ale jednak nie są w stanie w pełni wywiązywać się ze swoich obowiązków na uczelni, mogą liczyć na pomoc Biura.

Zasady udzielania pomocy

Biuro udziela pomocy osobom niepełnosprawnym, które same o nią poproszą i udokumentują swoją sytuację zdrowotną. Z każdą osobą zgłaszającą się do Biura przeprowadzimy rozmowę mająca na celu poznanie jej sytuacji zdrowotnej i akademickiej. Pomoc będzie udzielana po przeanalizowaniu związku między Twoją sytuacją zdrowotną a:

  • specyfiką studiowanego kierunku,
  • Infrastrukturą studiów (dojazdy do budynków, sal wykładowych, zakwaterowanie, dostępność do literatury, itd.),
  • opieką leczniczo-rehabilitacyjną.

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością i jesteś lub planujesz zostać studentem Uniwersytetu Opolskiego, nie wiesz gdzie uzyskać informacje na temat studiów, ich organizacji, udogodnień i barier architektonicznych, finansów oraz aktualnych wydarzeń skontaktuj się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (BON), pomożemy Ci!