Transport

Urząd Miasta Opole – Wydział Polityki Społecznej

Usługi transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami -mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się

 1. Transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych realizowany na terenie miasta Opola ma na celu doraźną pomoc osobom niepełnosprawnym mającym trudności
  w poruszaniu.
 2. Usługa transportu nie pełni funkcji transportu medycznego ani transportu sanitarnego.
 3. Usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych świadczone będą w celu umożliwienia podejmowania lub kontynuowania przez ww. osoby leczenia, rehabilitacji, pracy i edukacji.

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z usług transportowych są:

1) dla osoby dorosłej i osoby powyżej 16-go roku życia:

 1. a)  aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności posiadające symbol przyczyny niepełnosprawności 05-R lub 10-N lub 04-O wydane przez Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności lub wyrok sądu o zmianie orzeczenia;
 2. b)   01-U lub 02-P wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub wyrok sądu o zmianie orzeczenia wraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę dot. wskazania iż dana osoba ma trudności w poruszaniu – wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. c) orzeczenie stosownego organu o przyznaniu I lub II grupy inwalidzkiej wraz
  z aktualnym zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę dot. wskazania iż dana osoba ma trudności w poruszaniu – wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
 4. d)   aktualne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, komisji lekarskiej ZUS lub sądu
  o uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy, wraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę dot. wskazania iż dana osoba ma trudności
  w poruszaniu – wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

2) dla dzieci do 16-roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub wyrok sądu stwierdzający niepełnosprawność

Szczegółowe informacje jak skorzystać z usługi transportu, jakie dokumenty należy złożyć oraz z kim się kontaktować znajdują na stronie Miasta Opole – aby przejść do strony kliknij tutaj.