Kontakt

Biuro Osób Niepełnosprawnych
Biuro
tel. 77 452 7028 (wewnętrzny: 7028)
e-mail: bon@uni.opole.pl
Adres: 45-061 Opole, ul. Katowicka 87B
Pok. 11

Korespondencja:
Uniwersytet Opolski
Obsługa Studentów z Niepełnosprawnościami
45-061 Opole, ul. Katowicka 87B

mgr Aleksandra Zagórska
Samodzielny Referent Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością

e-mail: azagorska@uni.opole.pl

mgr Monika Twardawski-Karbowiak
Samodzielny Referent Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością

e-mail: monika.twardawski@uni.opole.pl

dr Grzegorz Haber
Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością

e-mail: grzegorz@haber.edu.pl
site: http://www.haber.edu.pl
https://www.facebook.com/Haber.Grzegorz
https://www.linkedin.com/in/Grzegorz-Haber/