Zajęcia z WF

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w roku akademickim 2020/2021 realizuje zajęcia wychowania fizycznego dla studentów z niepełnosprawnością.

Zajęcia odbywać się będą na siłowni pod fachowym nadzorem pracownika studium – dr. Jacka Taborskiego. W zajęciach mogą wziąć udział studenci wszystkich lat, zaś studenci pierwszego i drugiego roku, mogą uzyskać w ten sposób zaliczenie z przedmiotu z „Wychowania fizycznego”. Zajęcia są dostosowane do stopnia i zakresu niepełnosprawności uczestników zajęć.

Osoby chętne do udziału w zajęciach prosimy o kontakt: jacek.taborski@uni.opole.pl

Wstępnie terminy spotkań na siłowni: wtorek 13.00-14.30 oraz czwartek 13.00-14.30