Zajęcia z WF

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 realizuje zajęcia wychowania fizycznego dla studentów niepełnosprawnych.

Zajęcia odbywać się będą w na siłowni pod fachowym nadzorem pracownika studium – dr. Jacka Taborskiego. Zajęcia odbywają się w środę w godz. 18.00-19.30. W zajęciach biorą udział studenci pierwszego i drugiego roku, którzy uzyskają w ten sposób zaliczenie z przedmiotu „Wychowanie fizyczne”. Zajęcia są dostosowane do stopnia i zakresu niepełnosprawności uczestników zajęć.

Osoby chętne do udziału w zajęciach prosimy o kontakt z sekretariatem Studium WFiS:
telefonicznie:
774527388
lub osobiście: budynek przy pl. Stanisława Staszica 1 (m.in. Instytut Psychologii i Instytut Filologii Germańskiej).