Ruszyła Akademia Szkoleniowa nt. niepełnosprawności

W ramach projektu “Uniwersytet Opolski – uczelnia (bardzo!) dostępna” uruchomiony został moduł Akademii Szkoleniowej. Nasi pracownicy będą mieli okazję wziąć udział w cyklu szkoleń umożliwiających nabycie wiedzy na temat niepełnosprawności.

Szkolenia realizowane są w dostępnej formie, z uwzględnieniem specyfiki pracy każdej z grup pracowników, by efekt szkolenia w postaci przekazanej wiedzy był oparty o wykorzystanie doświadczeń i historii, z którymi nasi pracownicy już się spotkali lub mogą spotkać się w przyszłości.

Dzięki szkoleniom wzrasta świadomość wśród pracowników na temat osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ułatwia to kontakt, rozumienie ich potrzeb oraz zachowań. Przekazana wiedza skłania do refleksji. Dzięki temu pracownicy zaczynają dostrzegać to co wcześniej dla nich było niewidoczne, sygnalizując obszary w ich najbliższym otoczeniu, w których należy zwrócić uwagę na osoby z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada nie tylko serię spotkań. Pracownicy po szkoleniach otrzymają również dostęp do specjalistycznie opracowanych materiałów oraz możliwość kontaktu z ekspertami.  

Pragniemy, by nasza uczelnia stała jeszcze dostępniejsza dla całej wspólnoty akademickiej. Akademia Szkoleniowa będzie jednym z elementów, które mają nas do tego celu doprowadzić.

Artykuł o szkoleniach: https://uni.opole.pl/page/5350/ruszyla-akademia-szkoleniowa-nt-niepelnosprawnosci

 

 

 

 

Projekt pt.: „Uniwersytet Opolski – uczelnia (bardzo!) dostępna”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.05.00-00-A013/20-00, okres realizacji od 01.11.2020 r. do 31.10.2023 r.
Więcej informacji na temat projektu po linkiem: http://dostepny.uni.opole.pl/