Informacje

Program Asystent

Studenci Uniwersytetu Opolskiego mają możliwość otrzymania asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Kto to Asystent?
Asystentem może zostać każdy student UO, który w różnoraki sposób, zależnie od potrzeb ułatwi studiowanie.

Kto może starać się o przypisanie asystenta?
Studenci Uniwersytetu Opolskiego, którzy posiadają orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności.

Program asystencki działa również podczas nauczania zdalnego, dlatego każdy student z niepełnosprawnością, który ma problem aby odnaleźć się w takim trybie studiowania może się do nas zgłosić. Asystent chętnie pomoże w kwestiach organizacyjnych, bądź innych czynnościach.
 

PROGRAM ASYSTENT – KROK PO KROKU

1. Rejestracja studenta z niepełnosprawnością w BON.
Rejestracja w naszym biurze jest niezbędna, aby zostać uczestnikiem Programu Asystenckiego. Rejestracja obowiązuje na jeden semestr bądź rok akademicki. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić kliknij tutaj.

2. Dokumenty.
Kolejnym krokiem, który należy wykonać jest złożenie odpowiednich dokumentów do naszego biura.
Student z niepełnosprawnością składa:
– Wniosek o przyznanie usługi Asystenta
– Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem,
Aktualne zaświadczenie z dziekanatu, potwierdzające status studenta.

Osoba chcąca zgłosić się na asystenta osoby z niepełnosprawnością składa:
– Zgłoszenie na asystenta osoby z niepełnosprawnością,
– Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem,
Aktualne zaświadczenie z dziekanatu, potwierdzające status studenta.

Wszelkie wzory dokumentów znajdują się tutaj.

3. Spotkanie.
Po złożeniu dokumentów, jeżeli istnieje taka potrzeba, przeprowadzany zostaje szczegółowy wywiad z studentem z niepełnosprawnością, a później następuje znalezienie odpowiedniej osoby na asystenta. Student proponuje osobę, z którą chciałby współpracować podczas uczestnictwa w Programie Asystenckim. Jeżeli studenci wyrażą chęć, przed przypisaniem asystenta odbywa się spotkanie w biurze, gdzie wraz z pracownikiem omawiane i wyjaśniane zostają wszelkie kwestie dotyczące świadczonej pomocy.

4. Podpisanie umów z Asystentem.
W momencie gdy został już przypisany odpowiedni Asystent następuje przygotowanie umowy asystenckiej przez pracownika BON. Umowy podpisuje Asystent oraz odpowiedni pracownicy Uniwersytetu Opolskiego. Po zatwierdzeniu dokumentu jeden egzemplarz zostaje przekazany Asystentowi.

5. Współpraca z biurem i asystentem.
Asystent pomaga studentowi z niepełnosprawnością w odpowiednich czynnościach, które są rozliczane poprzez comiesięczne zdawanie  ewidencji i rachunku. Pracownik biura przyjmuje je oraz weryfikuje, następnie są one zatwierdzane. Na ich podstawie zostaje wypłacone wynagrodzenie dla Asystenta.