Zajęcia konsultacyjno-wyrównawcze

Studenci z niepełnosprawnością mogą brać udział w dodatkowych zajęciach konsultacyjno-wyrównawczych z przedmiotów, realizowanych na danym kierunku, dzięki czemu jeżeli pojawi się trudność wynikająca z rodzaju niepełnosprawności, student będzie miał możliwość wyrównać swoje szanse poprzez uczestniczenie w indywidualnych konsultacjach z nauczycielem akademickim. Zajęcia te są całkowicie darmowe, a także dostosowane do godzin odpowiadających studentom.

Osoby chętne muszą napisać i złożyć podanie do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, w którym opiszą trudności związane z danym przedmiotem i uzasadnią konieczność organizacji dodatkowych zajęć konsultacyjno-wyrównawczych.

Jeżeli na zajęcia chciałaby zapisać się osoba, z którą BON nie miało jeszcze żadnego kontaktu należy zarejestrować się, dostarczając odpowiednie dokumenty. Aby dowiedzieć się jak przebiega rejestracja w biurze kliknij tutaj.

UWAGA! Realizacja konkretnych konsultacji zależy od możliwości organizacyjnych i dostępności nauczycieli akademickich.