Rejestracja w BON

Kontakt i konsultacja

Zachęcamy aby na początku roku akademickiego student z niepełnosprawnością zgłosił się do nas osobiście lub telefonicznie. Podczas pierwszej rozmowy pracownik poinformuje Cię jaką pomoc, bądź dostosowania możesz otrzymać na naszej uczelni. Poinstruuje cię także gdzie znaleźć wniosek rejestracyjny oraz jak go wypełnić.

Tel: 77 452 7028
e-mail: azagorska@uni.opole.pl
monika.twardawski@uni.opole.pl
Strona FB: https://www.facebook.com/bon.uopole

Wniosek

Nasze biuro opiera swoje działania na podstawie indywidualnych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami. Aby poznać studenta i wiedzieć, jakiego oczekuje wsparcia i pomocy musi on wypełnić i złożyć wniosek rejestracyjny. Taki wniosek wraz z dokumentacją stanu zdrowia należy dostarczyć w trakcie rozpoczęcia każdego roku akademickiego.

Jeżeli nie złożyłeś wniosku na początku roku akademickiego – nie martw się! Skontaktuj się z naszym biurem, a pomożemy ci to zrobić w późniejszym terminie.

Dokumenty jakie powinieneś zabrać ze sobą na spotkanie, podczas którego odbędzie się rejestracja:
– wypełniony wniosek rejestracyjny (wniosek w wersji docx – kliknij tutaj),
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź inny dokument medyczny, potwierdzający aktualny stan zdrowia,
aktualne zaświadczenie z dziekanatu, potwierdzające status studenta.

Współpraca z biurem

Po złożeniu wniosku i przeprowadzonej rozmowie ze studentem pracownik biura wdraża kolejno ustalone formy pomocy. Mogą to być dalsze działania odnośnie uczestnictwa w naszych projektach, bądź szeroko rozumiana pomoc w dostosowaniu procesu dydaktycznego.