Konferencja – Polskie uczelnie coraz bardziej dostępne

W Warszawie w dniach 20 i 21 października odbyła się konferencja pod hasłem „Polskie uczelnie coraz bardziej dostępne”, zorganizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Spośród ponad 200 szkół wyższych realizujących projekty na rzecz dostępności polskich uczelni, Uniwersytet Opolski został wybrany, aby wraz jedenastoma innymi podmiotami zaprezentować innowacyjne pomysły i rozwiązania wdrożone dzięki projektowi „Uniwersytet Opolski – uczelnia (bardzo!) dostępna”. Projekt ten realizujemy od 1 listopada 2020 roku, a jego celem jest szeroko rozumiane dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aleksandra Zagórska, Jakub Bułacz i Monika Twardawski-Karbowiak wzięli czynny udział w konferencji i zaprezentowali wyzwania z jakimi do tej pory zmierzyła się nasza Uczelnia oraz przedstawili zrealizowane działania wraz z innowacyjnymi pomysłami na ich wdrożenie.

Uczestnictwo w konferencji było wspaniałym doświadczeniem, które zdecydowanie pozwoli nam na dalszy rozwój. Nasze głowy są pełne nowych, ciekawych pomysłów na kolejne projekty, obejmujące zarówno studentów jak i kadrę uczelni. Spotkanie z tak wieloma osobami zaangażowanymi w szereg podobnych działań pokazuje, iż osiągamy sukces, ponieważ oprócz podnoszenia świadomości o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, widzimy namacalne efekty, które pomagają stopniowo likwidować bariery i wyrównywać szanse w dostępie do studiów osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zdjęcia:

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się w poniższych artykułach:
https://www.gov.pl/web/ncbr/polskie-uczelnie-coraz-bardziej-dostepne?fbclid=IwAR0g5I03rJVX9fWvGg-tUYewCiBheHZxUQhgWrx9qMezI-TugFnU3lEW__4
https://www.wnp.pl/tech/uczelnie-likwiduja-bariery,639025.html
https://www.uni.opole.pl/page/5380/polskie-uczelnie-coraz-bardziej-dostepne

 

 

Projekt pt.: „Uniwersytet Opolski – uczelnia (bardzo!) dostępna”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.05.00-00-A013/20-00, okres realizacji od 01.11.2020 r. do 31.10.2023 r.
Więcej informacji na temat projektu po linkiem: http://dostepny.uni.opole.pl/