Kontakt

Aleksandra Zagórska
Biuro Osób Niepełnosprawnych

e-mail: azagorska@uni.opole.pl
tel. +48 501 547 362

dr Grzegorz Haber
Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

e-mail: grzegorz@haber.edu.pl
site: http://www.haber.edu.pl
https://www.facebook.com/Haber.Grzegorz
https://www.linkedin.com/in/Grzegorz-Haber/