Najnowsze informacje

Spotkanie dla osób, które chciałyby mieć psa przewodnika

W ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” Polski Związek Niewidomych organizuje spotkania dla osób niewidomych i z poważnymi problemami wzroku, które chciałyby mieć psa przewodnika. Zapraszamy na zdalne spotkania wszystkie osoby niewidome i z bardzo poważnymi problemami wzroku, zainteresowane posiadaniem psa. Odbywać się będą na platformie ZOOM. W czasie spotkania dowiedzą się Państwo o: – idei posiadania psa przewodnika i jego roli w życiu osoby niewidomej; – możliwościach wynikające z posiadania psa przewodnika; – aspektach prawne dotyczących psa przewodnika; – tym co trzeba zrobić, aby stać się posiadaczem psa przewodnika; – odpowiedzialności jaka wynika z posiadania psa przewodnika; – tym po co są opracowywane standardy i co zyskamy wprowadzając je w życie. Obejrzymy także ciekawy kilkuminutowy film z audiodeskrypcją, na którym osoby posiadające psa dzielą się doświadczeniami. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa pod adres mailowy: ioptulowicz@pzn.org.pl. Prosimy również o podpisywanie się w zgłoszeniu pełnym imieniem i nazwiskiem. Przewidywany czas spotkania to nie dłużej niż 2 godziny. Zainteresowanych będziemy powiadamiać indywidualnie o terminie spotkań. A już z dzisiaj mogą Państwo obejrzeć spot filmu pod linkiem https://youtu.be/FT4RlOfJZzI

Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego

Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego Uniwersytetu Opolskiego Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego w Opolu jest miejscem, do którego mogą zgłosić się studenci i pracownicy Uniwersytetu Opolskiego. Powstało z myślą o osobach, które szukają równowagi w życiu, znalazły się w trudnej sytuacji, chciałyby zadbać o swoje zdrowie psychiczne czy skupić się na rozwoju osobistym. Zespół Centrum Wsparcia Psychologiczno- Terapeutycznego tworzą specjaliści, którzy zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem zapewnią profesjonalną pomoc i wsparcie w różnorodnych trudnościach życiowych. Jest to także miejsce rozwoju, refleksji i uważności, w którym jest czas i przestrzeń, na przyglądanie się sobie, własnym celom, a także kierunkom rozwoju. Więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce, aby do niej przejść kilknij tutaj.

Asystent Osobisty

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” rozpoczyna realizację rocznego projektu dostarczającego usługę Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością w środowisku akademickim. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Okres trwania Programu przewidziany jest do końca roku 2021. Program zapewnia: zwiększenie możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz niwelowanie ograniczeń powstałych ze względu na niepełnosprawność, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych lub też rehabilitacyjnych. Kto może skorzystać z Projektu: Pomoc asystenta uzyskają osoby z niepełnosprawnością na terenie całej Polski: dzieci do 16 roku życia ( limit 5 osób ), uczniowie przygotowujący się do podjęcia studiów, studenci, pracownicy dydaktyczni i naukowi, osoby wspierające innych niepełnosprawnych w środowisku akademickim. Więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce, aby do niej przejść kliknij tutaj.